Ma trận Eisenhower

Ma trận Eisenhower là phương pháp sắp xếp các công việc dựa theo mức độ ưu tiên của chúng. Nó giúp bạn xác định những công việc nào là quan trọng và việc nào bạn không cần thiết phải để tâm tới. Người đã sáng tạo ra phương thức này chính là tổng thống thứ 34 của nước Mỹ Dwight D.Eisenhower.